25.11.2014

Protest w Wenecji

Dobry wieczór wszystkim, 
Good evening everyone,

Dzisiejszy post jest z zupełnie innej beczki, a to za sprawą mojego kolegi z pracy, rodowitego Wenecjanina, bardzo mocno zaangażowanego w ochronę tego przepięknego i znanego na całym świecie miasta. Głównym jego zagrożeniem jest rozwój turystyki i to bardzo agresywnej, m.in. powiększanie lotniska i budowa nowych hoteli, co trudno sobie wyobrazić na tak ograniczonym terenie oraz wprowadzanie do centrum miasta ogromnych promów turystycznych, żeby turyści mogli podziwiać z pokładu Plac Św. Marka czy Pałac Dożów. W sieci można znaleźć wiele zdjęć promów wielkich, jak bloki mieszkalne po kilkanaście pięter wysokości i 300 m długości przepływających tuż przy największych atrakcjach turystycznych Wenecji. Protesty przeciw takim praktykom nasiliły się szczególnie po katastrofie promu Costa Concordia, który zbyt blisko podpłynął do innego włoskiego wybrzeża. Co by się stało, gdyby taka katastrofa wydarzyła się w centrum Wenecji? Przez nawał turystów coraz trudniej żyje się stałym mieszkańcom miasta. Ceny wszystkiego są kosmiczne, nie ma miejsca na szkoły, zwykłe domy i usługi przeznaczone dla mieszkańców. Turystyka w dużej mierze przyczynia się też do ogromnego zanieczyszczenia środowiska w Wenecji i w całej lagunie.

Today's post is completely different, and it's thanks to my colleague, a native Venetian, very much involved in the protection of this beautiful and well known city. The main threat for Venetia is the development of a very aggressive tourism, including expansion of the airport, the construction of new hotels (it is hard to imagine in such a limited area...) and allowing enormous tourist ferries to enter into the city centre so that tourists could admire the St. Mark's Square and the Doge's Palace directly from the deck... On the web you can find many pictures of ferries big as apartment blocks, high for several stories and 300 m long that are flowing extremely close to the biggest attractions of Venice. Protests against such practices intensified especially after the Costa Concordia disaster when a ferry crashed while swimming too close to another Italian coast. What would happen if such a disaster occurred in the centre of Venice? Increasing number of tourists also makes the life of the city's residents very difficult. The prices of everything are cosmic, there is no room for new schools, ordinary houses and services for residents. Largely tourism also contributes to massive pollution in Venice and throughout the lagoon.

Kolega, o którym wspomniałam był jednym z organizatorów najnowszego protestu. Odbył się on w ostatnią sobotę 22 listopada 2014 r. w operze weneckiej podczas otwarcia sezonu operowego, na który z całego świata zjechali najznakomitsi goście. Inspiracją dla organizatorów stał się film kostiumowy włoskiego reżysera Luchino Viscontiego "Senso" (Zmysły), opowiadający historię z okresu walk o zjednoczenie Włoch w XIX w. Jedna ze scen przedstawia operę wenecką. W pewnym momencie z najwyższej loży młoda kobieta zrzuca kwiaty, aby zwrócić uwagę widzów na sufit. Następnie z wielu balkonów zrzucane są ulotki z tekstem protestu.

My colleague, whom I already mentioned above, was one of the organizers of the recent protest. It took place the last Saturday on November 22 in the Venetian opera at the opening of the opera season. There came a lot of distinguished guests from all over the world. The inspiration for the organizers was a Italian costume film of Luchino Visconti's titled "Senso" (Senses). It tells the story from the period of the struggle for the unification of Italy in the nineteenth century. One scene shows the Venetian opera. At some point, a young woman throws flowers from the highest lodge in order to draw the attention of viewers at the ceiling. Then, from many balconies a mass of leaflets with the text of protest were dropped.


Sobotni protest wyglądał podobnie. Jedyną zmianą było to, że zamiast kwiatów, przed zrzuceniem ulotek dla zwrócenia uwagi gości, z górnych balkonów poszybowały papierowe samolociki, których wykonanie kolega powierzył mnie.
Długo zajęło mi wymyślenie jak je wykonać, aby daleko szybowały. Okazało się, że nie mogę ich w żaden dodatkowy sposób ozdobić, gdyż traciły aerodynamiczny kształt, zaczynały skręcać i wirować, a w skrajnych przypadkach wracały do rzucającego jak bumerang ;) Po wykonaniu wielu prototypów i przeprowadzeniu wielu lotów testowych wybraliśmy ostateczne modele.

The Saturday's protest looked alike. The only change was that instead of flowers (before dropping the leaflets) my colleague and his friends threw paper airplanes, creation of which he had entrusted to me.
It took me some time to find the models that would fly the farthest possible. It turned out that I cannot decorate them in any additional way as they were losing their aerodynamic shape and began to twist and swirl, and in extreme cases, they returned to the thrower like a boomerang ;) After making many prototypes and conducting many test flights we have chosen the final models.


Powstały 3 samolociki mniejsze i 3 większe. Tu tylko część reprezentacji tuż przed wylotem do Wenecji:

Finally, I made 3 smaller and 3 larger planes. Here I show only a part of them just before departure to Venice:


(Przepraszam za jakość zdjęć, ale były robione telefonem komórkowym na szybko...)
(Sorry for the quality of the photos, they were made in a hurry with a mobile phone ...)

No i jeszcze film z protestu nakręcony przez kolegę:
And here's a video of the protest filmed by my colleague:


Samolociki niestety się nie załapały, dopiero ulotki zostały uwiecznione. Mam za to kilka zdjęć z wycieczki samolocików po Wenecji ;)

Unfortunately, the planes were not captured in the film, only the leaflets. But I have some pictures of their Venetian city tour;)

[fot. M. Gasparinetti]

Bardzo dziękuję za uwagę, szczególnie tym, którzy dotarli do końca posta ;)
Thank you very much for your attention, especially to those who reached the end of this post ;)

Pozdrawiam i życzę spokojnej nocy!
I wish all of you a peaceful night!

3 komentarze:

Chimera pisze...

Świetna akcja!

Ti-Tinka pisze...

bardzom fajna akcja
i super wyglądają te samolociki

Wioletta Jagiełło-Czech pisze...

Super akcja. Ty tez miałaś w niej swój wkład. :-)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...