25.08.2014

Creative Blog Tour

Dzisiejsza notka jest bardzo szczególna, a zawdzięczam ją Wioli_C, która jakiś czas temu zaprosiła mnie do zabawy zataczającej coraz szersze kręgi:
Today's note is very special, and I owe it to Wiola_C. Some time ago she invited me to take part in a blog tour:


Można to nazwać niekończącą się wędrówką typu Blog Hop :).
You can call it a never-ending journey of a Blog Hop type :)

Kierowana ciekawością postanowiłam dowiedzieć się, kto zapoczątkował tę zabawę, kiedy i gdzie. Mimo spędzenia sporej ilości czasu na poszukiwaniach i odwiedzeniu blogów z kilku kontynentów, okazało się to niemożliwe ze wzgledu na liczbę już istniejących połączeń i nominacji. Dowiedziałam się za to, że istnieją 2 nitki tej samej zabawy (z tymi samymi pytaniami), choć pod różnymi tytułami: Creative Blog Tour oraz Blog Hop with a Difference/ Getting to know me. Idąc wstecz tą drugą nitką zawędrowałam na blogi poświęcone zupełnie innym dziedzinom twórczości, jak np. poezji, czy fotografii :) 
Driven by curiosity, I decided to find out who started this game, when and where. Despite spending a large amount of time on searching and visiting blogs from several continents, this proved impossible because of the number of existing connections and nominations. I learned however that there are two strands of the same game (with the same questions), though under different titles: Creative Blog Tour and Blog Hop Tour with a Difference / Getting to know me. Going back along the second thread I reached blogs devoted to totally different areas of art, such as poetry or photography :) 

Zaspokoiwszy nieco ciekawość, wracam do meritum sprawy ;)
Having satisfied some curiosity, I go back to the merits of the case ;)  

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Wioli za zaproszenie.
Once again, Wiola thank you very much for the invitation.


Pierwszy raz o Wioli przeczytałam bardzo dawno w jednym z komentarzy zostawionym pod którymś DT Call'em, chyba autorstwa Mośtynki. Mośtynka napisała, że Wiola byłaby świetna w tym DT, gdyż jest bardzo utalentowana, ale niestety zbyt skromna i nieśmiała, żeby się zgłosić ;) Od razu popędziłam sprawdzić, o kim mowa, bo mimo, że tego może nie widać, sama jestem osobą dosyć nieśmiałą. Pomyślałam: "O, bratnia dusza" ;) I tak trafiłam na blog Wioli, gdzie znalazałam całą masę przepięknych prac, kartek, pudełek, świeczników, mmmm... :)
Bliżej miałam okazję poznać Wiolę, gdy dołączyła do grona Scrapgangsterek, gdzie wspólnie przygotowujemy gangowe wyzwania. Mogę z czystym sumieniem napisać, że jest bardzo kreatywna i utalentowana, a do tego pracowita, obowiązkowa i, tak jak napisała Mośtynka, bardzo skromna :)
Koniecznie zajrzyjcie na jej blog. 
It was very long time ago when I read about Wiola for the first time. It was in a comment left under a DT Call, probably by Mośtynka. She wrote that Wiola would be great in that DT, because she is very talented, but unfortunately too modest and shy to apply ;) Immediately, I ran to see who it was that person as even if it is not so evident, I am a rather timid person myself. I thought, "Oh, I've found a soulmate" ;) And so I came to the Wiola's blog, where I found a whole bunch of gorgeous paperworks, boxes, candlesticks, mmmm ... :)
I had the opportunity to get to know Wiola a bit closer, when she joined the Scrapgang, where together we prepare challenges. I can honestly say that she is very creative and talented, and also conscientious, hardworking, and, as Mośtynka wrote, very modest :)
You have to visit her blog.


A co do zabawy, należy odpowiedzieć w niej na 4 pytania. Nie jest łatwo pisać o sobie, ale postaram się sprostać temu zadaniu.
And as for fun, I should now answer to 4 questions. It is not easy to write about myself, but I will try to cope with this task. 

1. Nad czym obecnie pracuję? What am I working on?

Aktualnie na biurku rozłożoną mam bazę albumu 20cm x 20 cm, sporo zdjęć, tekturek i papierów w stylu orientalnym. Z tego wszystkiego powstać ma prezent ślubny, a właściwie weselny. Para Młoda pochodzi z Polski, ślub również odbył się w Polsce, ale młodzi mieszkają na stałe w Turcji i tam ma odbyć się wesele, stąd orientalny styl albumu. Temu poświęcam chwilowo najwięcej czasu, choć w kolejce ustawiły się już kolejne prace.
On my desk, I have a base for an album 20cm x 20 cm, a lot of pictures, cardboards and papers in oriental style. From all of this I am creating a wedding gift. The young couple comes from Poland, the wedding ceremony also took place in Poland, but they currently live in Turkey and there is the wedding party organized, hence the oriental style of the album. I spend most of the time on this.


2. Jak moja praca różni się od innych? How does my work differ from others ot its genre?

Pytanie jest bardzo trudne, ponieważ ciężko to chyba samemu ocenić. Mogę troszkę napisać, jakie moje prace są, ale nie czym różnią się od prac innych. Są w większości kolorowe i optymistyczne. Bardzo lubię poznawać i próbować różne nieznane mi wcześniej formy i techniki. Najłatwiej będzie, jeśli zaproszę Was tu i sami ocenicie ;)
This question is very difficult, because it's hard to judge myself. I can write a bit what my works are, but not how they are different from creations of others. They are mostly colourful and optimistic. I really like exploring and trying different unknown to me forms and techniques. I invite you here to judge yourself ;)

3. Dlaczego tworzę i piszę bloga? Why do I write/crate what I do?

To moje hobby, odskocznia od codziennych obowiązków. Tworzę w ten sposób rzeczy namacalne, z których ktoś może się ucieszyć. Nie mogę tego doświadczyć w biurze.
Bloga założyłam z zamiarem pokazywania moich wyszywanek. Dzięki posiadaniu tego blogowego konta mogłam nie tylko oglądać prace innych blogerów, ale i zostawiać im nie-anonimowe komentarze.
Dociekliwi mogą sprawdzić, że są tutaj tylko 2 posty dotyczące haftów ;) Bardzo szybko pasja z materiału i muliny przerzucila się na papier, a blog stał się miejscem w sieci, gdzie pokazuję swoje prace, a także gdzie mam zapisane inne kreatywne blogi, które lubię odwiedzać :)
It is my hobby, an escape after daily responsibilities. This way I can make things tangible, that can cheer other people. I cannot experience this in the office.
I started writing a blog with the intention of showing my cross-stitched works. By having this blog account I could not only see the works of other bloggers, but also leave them non-anonymous comments.  
Those of you who are inquisitive can verify that there are only two posts on embroidery here ;) Very soon the passion for fabric and embroidery floss switched to paper, and the blog became a place where I show my paper creations, and where I have saved other creative blogs that I like visiting :)

4. Jak wygląda mój proces tworzenia? How does my creating process work?

Bardzo różnie... Najczęściej zaczyna się od potrzeby, jakiejś okazji, na którą mam zrobić pracę, czy to jest uroczystość rodzinna, czy okazja u znajomych, czy w pracy, czy konkretny temat wyzwania. Rzadko kiedy mam tak, że siadam bez jakiegokolwiek punktu zaczepienia.
Skoro już znam temat, zaczynam przeglądać wszystkie przydasie, wybieram papiery, dodatki, stemple, etc. Nawet po wybraniu odpowiednich materiałów, często w trakcie pracy zmieniam zdanie i wyciągam kolejne przydasie, które pasują mi lepiej do koncepcji. W ten sposób tworzy się ogromny bałagan, a kartka, czy scrap przestają być podobne do tego, czym miały być poczatkowo. Ale temat na szczęście zostaje zachowany. Na koniec robię zdjęcia i zabieram się za sprzątanie... Dobrze jest, jeśli pracę uda mi sie dokończyc w jeden wieczór. Gorzej, jeśli jest bardziej czasochłonna i wymaga kilkukrotnego sprzątania i wyciągania wszystkiego co wieczór na nowo. Szczęśliwie główny mój blat zamknięty jest za drzwiczkami szafy, więc nawet jeśli coś nie zostanie sprzatnięte, wrzucam wszystko na kupkę do szafy, zamykam drzwiczki i bałagan staje się niewidoczny ;)
It varies a lot from one day to another... Mostly, it starts from a need, from an occasion, for which I have to do the creation, whether it is a family celebration or occasion for friends or at work, or a specific topic challenge. Rarely it happens that I sit without any anchor point. So, when I know a theme, I start taking out all useful things, choosing papers, accessories, stamps, etc. Even after selecting appropriate materials, often in the course of work I change my mind and pull out other things that fit better to my concept. This creates a huge mess and finally very often the card or scrap is not really similar to what it was to be initially. The topic is fortunately preserved in most cases ;). At the end I take photos and get down to cleaning ... It is good if I can get the job done in one evening. Worse, if it is more time consuming and requires several rounds of cleaning and taking everything out again. Luckily my main desk is closed behind a cabinet door, so even if something is not fully cleaned up, I can throw it in a pile in the closet, shut the door and the mess becomes invisible ;) 

Ponieważ "Creative Blog Tour" nie zna granic, postanowiłam zaprosić do zabawy dwie bardzo uzdolnione Polki emigrantki :).
Because the "Creative Blog Tour" knows no bounds, I decided to invite two very gifted Polish emigrant women :)

Niebawem będziemy mieli okazję w Belgii odwiedzić Rysę:
Soon we will have the opportunity to visit Belgium thanks to Rysa:


Na blogu Ireny znajdziecie wiele przepięknych i bardzo różnorodnych prac, przede wszystkim ogromnie podziwiane przeze mnie scrapy, jak również kartki (często z pięknymi kolorowankami), czy twory szydełkowe :)  Irena jest jedną z niewielu scraperek, którą udało mi się spotkać osobiście :) Poznałyśmy się przy okazji przyjazdu Ireny do Brukseli, wspólnie też inspirujemy w Scrapgangu :) 
At the Irena's blog you will find many beautiful and very diverse works, especially hugely admired by me scraps, as well as cards (often with beautiful hand coloured pictures) or crochet creations :) Irena is one of the few scrapers that I was able to meet in person :) We met on the occasion of her arrival to Brussels, together we also inspire in the Scrapgang :)

W Szwajcarii odwiedzimy natomiast Klaudię/Kszp:
In Switzerland we will visit Klaudia/Kszp:


Klaudii chyba nikomu nie trzeba przedstawiać :). Jej kartki zachwycają delikatnością, romantycznością, bajkowymi kolorami, wielością warstw i przepięknymi ręcznie robionymi kwiatami, które wyglądają niejednokrotnie lepiej niż te prawdziwe ;) Na blogu Klaudii można spędzić godziny i się nie znudzić :).
I think Klaudia doesn't need any introduction :). Her cards delight with delicacy, romanticism, fairy-tale colors, a multitude of layers and beautiful handmade flowers that many times look better than the real ones ;) At Klaudia's blog, you can spend hours and not get bored :).

Bardzo Wam dziękuję, że przyjęłyście zaproszenie do zabawy, mimo napiętego harmonogramu i urwania głowy związanego z nadchodzącym nowym rokiem szkolnym ;)
Thank you very much that you have accepted my invitation to play, despite the tight schedule and a lot of work connected with the upcoming new school year ;)

Dziękuję za uwagę! :)
Thank you for your attention! :)

2 komentarze:

Wioletta Jagiełło-Czech pisze...

Bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie i dzięki temu mogę dowiedzieć się bardzo fajnych szczegółów o Tobie, o Twoim hobby a nawet trochę o sobie :D
Z ciekawością czekam na wpisy dziewczyn. :)

Klaudia/Kszp pisze...

:*

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...