08.03.2012

Podziękowania / Thanks

Niedawno odeszła z pracy moja dobra koleżanka. Przez kilka lat dzieliłyśmy jedno biuro. Kartką chciałam podziękować jej za wsparcie i owocną współpracę.

Recently, my good colleague left from work. For several years we shared one office. With this card I wanted to thank her for her support and fruitful cooperation.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...